Op vrijdag 17 maart 2017 heeft het bestuur van SuDeCA, met vertegenwoordiging  van Witteveen+Bos,  een werkbezoek afgelegd aan ACRRES (Chris de Visser en Maarten Kootstra). Het doel van dit werkbezoek was om mogelijkheden te verkennen om projecten in Suriname, op het gebied van duurzame energie en duurzame landbouw, te ontwikkelen.

ACRESS staat voor Application Centre for Renewable Resources en is hét landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen, gevestigd in Lelystad.

ACRRES is een samenwerkingsverband tussen de Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Sciences Group, beiden onderdeel van Wageningen University & Research. Voor bedrijven en instellingen met belangstelling voor cleantech technology, biobased economy, duurzame energie en groene grondstoffen is ACRRES interessant als inspiratiebron en ontmoetingscentrum.

ACRRES voert momenteel projecten uit op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa) en onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen door:

  • Experimenteren

Samen met (nieuwe) partners voeren we toepassingsgericht onderzoek uit om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa. 

  • Testen

Bieden bedrijven ruimte als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten). 

  • Demonstreren

Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen. 

  • Leren

Door concentratie van activiteiten biedt ACRRES een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten.

ACRRES staat open voor samenwerkingsverbanden – met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs – en nieuwe ideeën om de duurzaamheid van alternatieve energievormen naar een hoger plan te tillen en daarmee milieu-innovaties te realiseren.

Voor bedrijven betekent samenwerking met ACRRES een gunstig innovatie klimaat en de beschikbaarheid over een breed scala aan faciliteiten, waardoor productiemethoden versnelt winstgevender en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Lees meer »

Professor Sewnath Naipal van de Anton de kom universiteit van Suriname (Adekus) noemt het besluit van de regering om ontheffing te verlenen voor het opgraven van zand bij de kust te Braamspunt, ondoordacht en visieloos.

Voor de wetenschapper is duidelijk dat totaal geen rekening is gehouden met de korte, middellange en lange termijn effecten van het besluit. “Als je de cijfers en feiten die er al zijn op een rij zet, is het zo moeilijk ook niet om achter de gevolgen hiervan te komen.

Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan hebben we over een paar jaar een behoorlijke dam nodig om niet alleen de kust, maar ook Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen”, zegt Naipal.

De professor was zaterdag te Braamspunt aanwezig, waar milieuactivisten protestenborden op het strand hebben geplant. De wetenschapper heeft daar uitleg gegeven wat de reële situatie is en zal zijn wanneer langs het aangespoelde strand zand wordt opgegraven. Blijkt dat er veel te zeggen is wanneer door menselijk handelen het natuurlijk ecologisch systeem wordt aangetast. “De totale kraamkamer functie wordt vernietigd, de condities voor een normale vispopulatie verdwijnen, de natuurlijke oeverbescherming die zich in processen ontwikkeld wordt ongedaan gemaakt. Zoals dat het geval is geweest in Coronie en te Weg naarZee, gaan landbouwgronden verloren, en ontstaat er een onnatuurlijk proces voor de toestroom van zoet en brakwater met grote schadelijke gevolgen”, zet Naipal het allemaal op een rij. Dat het strand in de toekomst sowieso zal verdwijnen, staat niet op zichzelf, maar hoort thuis in een natuurlijk proces, dat al deze factoren mogelijk maakt en nieuwe stranden aanspoelen.

“Je kan het aangespoelde strand niet als een cadeautje zien en het maar zonder kennis en visie exploiteren”, zegt de wetenschapper.

Ter plekke wijst Naipal achter het strand waar zand wordt opgegraven naar een grote poel dat bestaat uit aangeslibde modder. “Dit is onderdeel van het proces en heeft verschillende beschermde functies. Dit is precies wat wij van de universiteit willen bereiken met het bouwen van kwelders en het planten van mangrove te Weg naar Zee. Hier is het nog natuurlijk”, zegt Naipal. Verder verwijderd achter de poel wijst de wetenschapper een rijke aanplant aan van mangrove. Ook weer deel van het natuurlijk proces. “verdwijnt het strand als gevolg van de zandopgravingen, dan is de kust niet langer beschermd tegen de golven van de rivier die dan in kracht toenemen. De modderpoel kan zich niet in een natuurlijk proces ontwijkkelen en is de mangrove aanplant ook niet bestand tegen het geweld van het water.

“Het niet inzetten van kennisinstituten als de universiteit is typerend voor hoe met het wetenschappelijk kader wordt omgesprongen’, zegt Naipal. Het strand te Braamspunt bestaat uit een dikke massa rijk aan schelpen en bouw zand. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskansen, maar je zal eerst met een goede studie moeten komen om de gevolgen en risico's voor de langere termijn in kaart te brengen. We hebben een innovatief plan nodig om de gehele kust voor nu en voor later duurzaam te beschermen waarin ook ondernemerschap een een positie heeft.

BRON: UNITEDNEWS|WILFRED LEEUWIN

Lees meer »

Foto's: René Gompers en Fabian Vas

Op donderdag 26 januari jl. is stichting SuDeCa Nederland notarieel opgericht in Amsterdam.

Met de oprichting van stichting SuDeCa Nederland heeft SuDeCa naast rechtpersoonlijkheid in Suriname ook rechtspersoonlijkheid in Nederland. Met de formele vertegenwoordiging in Nederland wil SuDeCa een verbindingsbrug zijn tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties. Nieuwe verbindingen op het gebied van duurzame kennis, organisatieontwikkeling en netwerken dragen bij aan duurzame businessmodellen en maatwerkoplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken over de hele wereld.

Lees meer »

Hier kunt u de oprichtingsakte downloaden.

PDF bestand
Oprichtingsakte stichting Sudeca Nederland-min
PDF bestand [2.3 MB]
Download (7 downloads)

In Emmeloord, provincie Flevoland, is dinsdag 15 november het 'Agrofoodcluster' officieel van start gegaan met de opening in het bijzijn van burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder en gedeputeerde Jan Nico Appelman van de provincie Flevoland.

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband van bedrijven en boeren uit de open teelt. Ook het agrarisch onderwijs heeft zich aangesloten.

Het cluster is twee jaar geleden opgericht door Emmeloordse bedrijven en is uitgegroeid tot een landelijk opererend cluster, gefinancierd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. Deze partners vertegenwoordigen een jaaromzet van 2 miljard euro.

De drie pijlers van Agrofoodcluster zijn het verspreiden van kennis, het aanjagen van innovatie en het stimuleren van business in de open teelt.

Stichting SuDeCa onderhoudt nauwe contacten met het Agrofoodcluster en heeft direct toegang tot het netwerk. SuDeCa inventariseert momenteel welke kansen er zijn voor samenwerking tussen Agrofoodcluster en de open teelt in Suriname.  

 agrofoodcluster-1.jpg

Lees meer »

Door klimaatverandering treedt verdroging en verzilting op vooral in de kustgebieden. Hierdoor kunnen planten slecht groeien, maar de verzilting biedt ook kansen.

Zout water biedt mogelijkheden binnen de landbouw. Voorheen een onbruikbare bodem kan door zilte landbouw voedsel opleveren, zoals zilte aardappelen en diverse zilte groenten. Een bedrijf dat de verzilting goed benut is ziltproefbedrijf  ‘Tested on Texel’. Op proefveldjes wordt geïrrigeerd met 7 verschillende zoutconcentraties, oplopend van zoet tot aan zeewater. ‘We hebben inmiddels meer dan 700 planten getest’, laat ondernemer Marc van Rijsselberghe weten.

Strandbiet en zeevenkel
Het bedrijf verbouwt allerlei zilte groenten, zoals ijskruid, zeekool, zeekraal, zeevenkel, strandbiet en lamsoortjes, maar ook zilte aardappelen. Die worden bemest met zeewier. De aardappelen en groenten nemen de vitaminen en mineralen uit het zeewier op. Het ziltproefbedrijf heeft inmiddels veel belangstelling uit het buitenland, waaronder Bangladesh. ‘We leren de boeren hier hoe ze op verzilte bodem weer gezonde gewassen kunnen verbouwen, waarmee we families van voedsel voorzien.’

Zilte landbouw kan bijdragen aan een oplossing voor het voedselprobleem wereldwijd, door op verzilte landbouwgrond voedingsrijk voedsel te verbouwen. Maar dan moet de overheid wel meer investeren in projecten die daaraan bijdragen, vindt Van Rijsselberghe.   

(Bron: http://magazines.rijksoverheid.nl/ez/ezinbeeld/2016/04/08-verrassend-8x

Lees meer »

SuDeca is per 28 juli 2016 ingeschreven in openbaar stichtingenregister van Suriname. Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Lees meer »

Hier kunt u de inschrijving uit het openbaar stichtingenregister downloaden

PDF bestand
Uittreksel Openbaar stichtingenregister Suriname_0001-min
PDF bestand [4.2 MB]
Download (15 downloads)

Steeds meer mensen begrijpen gelukkig hoe belangrijk het is dat we het milieu beschermen en de natuur schoon en gezond houden! Vooral in Paramaribo Noord zijn de laatste maanden steeds meer bakken verschenen waar mensen hun plastic afval kunnen deponeren zodat het gerecycled kan worden. Behalve lege plastic flessen en containers (en zakjes en bakjes en doppen etc.) mag je er ook lege blikjes weggooien! En plastic zakjes en plastic doppen mogen er dus ook in! Wel graag opletten dat er geen etensresten achterblijven anders worden de verzamelpunten veel te aantrekkelijk voor ongedierte!

Hieronder de lijst met verzamelbakken. Het zijn er nu 40

Lees meer »

Hier vind je de lijst met de locaties van de verzamelbakken. Het zijn er nu 40.

PDF bestand
LIJST SUPPORT RECYCLING SURINAME
PDF bestand [100.4 KB]
Download (5 downloads)

Het Wikkelhuis is een flexibel concept dat te zien is op de expositie van FabCity. Wat FabCity is? FabCity is een tijdelijke, gratis toegankelijke campus op de Kop van Java-eiland in het oostelijk havengebied van Amsterdam en bestaat uit zo’n vijftig innovatieve paviljoens, installaties en prototypes. Meer dan vierhonderd jonge studenten, professionals, kunstenaars en creatieven ontwikkelen de plek tot een duurzaam stedelijk gebied, waar ze werken, creëren, onderzoeken en hun oplossingen voor stedelijke vraagstukken presenteren. De deelnemers komen van verschillende onderwijsachtergronden, zoals kunstacademies, (technische) universiteiten en het beroepsonderwijs.

Het meest opvallend object is een heuse woning  -het Wikkelhouse – van golfkarton. Losse standaard segmenten worden eenvoudig, met onzichtbare koppelingen, aan elkaar geschakeld tot een huis of kantoor. De basis van Wikkelhouse is golfkarton dat met een gepatenteerde methode rond een enorme mal gewikkeld wordt.  Daarna wordt ieder segment beschermd met een waterdichte ademende folie , vergelijkbaar met ademende regenkleding .

Wikkelhouse voldoet aan de criteria voor tijdelijke of permanente huisvesting. Het is maar liefst drie keer duurzamer dan traditionele bouw en heeft een verwachte levensduur van minimaal 50 jaar.

Voordelen van Wikkelhouse zijn: mobiel, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en door het lage gewicht is er in de meeste gevallen geen fundering nodig.  Bouwkundige Rick Buchter, betrokken bij de ontwikkeling van Wikkelhouse wil desgevraagd met zijn team verder praten over Wikkelhouse als onderzoeksobject in de tropen. Op dit moment is het team bezig met de uitwerking van Wikkelhouse in Nederland. Hij sluit niet uit dat in de toekomst de grenzen zullen worden verlegd. Suriname wordt gezien als een aantrekkelijk uitbreidingsgebied. Stichting SuDeCa zal daartoe inzet plegen en wie weet zien we deze toekomstgerichte ‘innovators’ ook in Suriname terug.

Lees meer »

Interview Wikkelhouse op FabCity 12 juni 2016

Op 26 mei heeft SuDeCa een werkbezoek gebracht aan Simgas. In het werkbezoek zijn diverse mogelijkheden verkend om duurzame ontwikkelingen in Suriname mogelijk te maken door gebruik te maken van biogas. De biogas technologie van Simgas maakt gebruik van cogeneratie en heeft wereldwijd de hoogste rendementen. Op korte termijn vindt een vervolg op dit werkzbezoek plaats met het bestuur van SuDeCa om nadere afspraken te maken over de gewenste samenwerking. Op dit moment is Simgas vooral actief in Tanzania.

De samenwerking met SuDeCa moet ertoe leiden dat best practices wereldwijd opgedaan praktisch toegepast kunnen worden in Suriname.

Lees meer »

Een Nederlandse delegatie met een kennis- en handelsmissie van 18 organisaties brengt dinsdag 17 mei een 4 daags bezoek aan Ethiopië. De missie richt zich op het onderling versterken van kennis en kunde tussen Nederland en Ethiopië en legt de nadruk op de agro- en tuinbouwsector. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzame groei en investeringen in en met lokale ondernemers maken een belangrijk deel uit van het programma.

De Nederlandse economische samenwerking met Ethiopië is gericht op duurzame investeringen. Nederlandse kennis en kunde kan bijdragen aan economische groei in Ethiopië. De missie richt zich op MVO, duurzame groei, kennis opbouwen en investeren in en met lokale ondernemers. Tijdens het bezoek komt dit onder meer tot uiting in gesprekken met politici, potentiele samenwerkingspartners voor de ondernemers die meereizen en een Dutch Business Day, een netwerk evenement voor de Nederlandse en Ethiopisch gemeenschap waar men nieuwe partners kan ontmoeten. Inspiratie wordt ook opgedaan via diverse bezoeken, zoals aan Moyee coffee, een bedrijf dat met fairchain koffie zorg draagt voor vooruitgang, MVO en een duurzame productie binnen de lokale kaders.

Lees meer »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.
logo-designer-1.jpg

Contact met SuDeCa