<span style="font-size: 120%;">SuDeCa -under construction-</span>

SuDeCa -under construction-

In Emmeloord, provincie Flevoland, is dinsdag 15 november het 'Agrofoodcluster' officieel van start gegaan met de opening in het bijzijn van burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder en gedeputeerde Jan Nico Appelman van de provincie Flevoland.

Het Agrofoodcluster is een samenwerkingsverband van bedrijven en boeren uit de open teelt. Ook het agrarisch onderwijs heeft zich aangesloten.

Het cluster is twee jaar geleden opgericht door Emmeloordse bedrijven en is uitgegroeid tot een landelijk opererend cluster, gefinancierd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. Deze partners vertegenwoordigen een jaaromzet van 2 miljard euro.

De drie pijlers van Agrofoodcluster zijn het verspreiden van kennis, het aanjagen van innovatie en het stimuleren van business in de open teelt.

Stichting SuDeCa onderhoudt nauwe contacten met het Agrofoodcluster en heeft direct toegang tot het netwerk. SuDeCa inventariseert momenteel welke kansen er zijn voor samenwerking tussen Agrofoodcluster en de open teelt in Suriname.  

 agrofoodcluster-1.jpg

Lees meer »

Door klimaatverandering treedt verdroging en verzilting op vooral in de kustgebieden. Hierdoor kunnen planten slecht groeien, maar de verzilting biedt ook kansen.

Zout water biedt mogelijkheden binnen de landbouw. Voorheen een onbruikbare bodem kan door zilte landbouw voedsel opleveren, zoals zilte aardappelen en diverse zilte groenten. Een bedrijf dat de verzilting goed benut is ziltproefbedrijf  ‘Tested on Texel’. Op proefveldjes wordt geïrrigeerd met 7 verschillende zoutconcentraties, oplopend van zoet tot aan zeewater. ‘We hebben inmiddels meer dan 700 planten getest’, laat ondernemer Marc van Rijsselberghe weten.

Strandbiet en zeevenkel
Het bedrijf verbouwt allerlei zilte groenten, zoals ijskruid, zeekool, zeekraal, zeevenkel, strandbiet en lamsoortjes, maar ook zilte aardappelen. Die worden bemest met zeewier. De aardappelen en groenten nemen de vitaminen en mineralen uit het zeewier op. Het ziltproefbedrijf heeft inmiddels veel belangstelling uit het buitenland, waaronder Bangladesh. ‘We leren de boeren hier hoe ze op verzilte bodem weer gezonde gewassen kunnen verbouwen, waarmee we families van voedsel voorzien.’

Zilte landbouw kan bijdragen aan een oplossing voor het voedselprobleem wereldwijd, door op verzilte landbouwgrond voedingsrijk voedsel te verbouwen. Maar dan moet de overheid wel meer investeren in projecten die daaraan bijdragen, vindt Van Rijsselberghe.   

(Bron: http://magazines.rijksoverheid.nl/ez/ezinbeeld/2016/04/08-verrassend-8x

Lees meer »

Interview met Marc van Rijsselberghe van ziltproefbedrijf "Tested on Texel"

SuDeca is per 28 juli 2016 ingeschreven in openbaar stichtingenregister van Suriname. Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Met de inschrijving in het openbaar stichtingenregister is de formele standplaats van stichting SuDeCa Suriname, Paramaribo en zijn alle activiteiten in de Caribische regio gewaarborgd.

Lees meer »

Hier kunt u de inschrijving uit het openbaar stichtingenregister downloaden

PDF bestand
Uittreksel Openbaar stichtingenregister Suriname_0001-min
PDF bestand [4.2 MB]
Download (7 downloads)

Steeds meer mensen begrijpen gelukkig hoe belangrijk het is dat we het milieu beschermen en de natuur schoon en gezond houden! Vooral in Paramaribo Noord zijn de laatste maanden steeds meer bakken verschenen waar mensen hun plastic afval kunnen deponeren zodat het gerecycled kan worden. Behalve lege plastic flessen en containers (en zakjes en bakjes en doppen etc.) mag je er ook lege blikjes weggooien! En plastic zakjes en plastic doppen mogen er dus ook in! Wel graag opletten dat er geen etensresten achterblijven anders worden de verzamelpunten veel te aantrekkelijk voor ongedierte!

Hieronder de lijst met verzamelbakken. Het zijn er nu 40

Lees meer »

Hier vind je de lijst met de locaties van de verzamelbakken. Het zijn er nu 40.

PDF bestand
LIJST SUPPORT RECYCLING SURINAME
PDF bestand [100.4 KB]
Download (4 downloads)

Kokosnoten zouden een rol kunnen gaan spelen bij het ontwerp van aardbevingbestendige gebouwen. Dat stellen Duitse onderzoekers. Biologen gingen samen met bouwkundig ingenieurs op zoek naar biologische structuren die mogelijk goed kunnen functioneren als stevig bouwmateriaal. Dat de structuur van de kokosnoot daar geschikt voor is, concludeerden ze op basis van de biologische oorsprong ervan.

Complexe structuur 

Kokospalmen kunnen tot wel dertig meter hoog worden. Als de rijpe vruchten van die hoogte naar beneden vallen, is de structuur van de kokosnoot erop ingesteld dat de schil niet zomaar kan barsten. De harde buitenste schil dient als bescherming van de binnenste zaden.

Het onderzoeksteam gebruikte compressormachines om te testen in hoeverre de kokosnoot weerstand biedt aan sterke natuurkundige krachten. Die bevindingen combineerden ze met een uitgebreide microscopische analyse van de kokosnootschil. 

In de binnenste, harde endocarp-laag konden de onderzoekers verschillende hoeken in het vaatsysteem onderscheiden. Ze denken dat die structuur helpt om de route van een scheur binnen die laag zo om te geleiden, dat de kracht ervan afneemt. Hoe langer de scheur in de endocarp-laag geleid wordt, hoe groter de kans dat de scheur stopt voordat deze de volgende laag bereikt, is de gedachte.

De manier waarop de kokosnoot zich wapent tegen hoge krachten van buitenaf, kan volgens de onderzoekers ingezet worden bij de bescherming van gebouwen die met flinke natuurkrachten te maken krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan gebouwen in gebieden waar vaak aardbevingen voorkomen. 

De onderzoekers presenteren hun bevindingen vandaag in het Engelse Brighton, tijdens een congres van experimentele biologen.

Lees meer »

Meer weten? Kijk op de website van de botanische tuin van de universiteit van Freiburg

freiburgbotanischetuin.png

Het Wikkelhuis is een flexibel concept dat te zien is op de expositie van FabCity. Wat FabCity is? FabCity is een tijdelijke, gratis toegankelijke campus op de Kop van Java-eiland in het oostelijk havengebied van Amsterdam en bestaat uit zo’n vijftig innovatieve paviljoens, installaties en prototypes. Meer dan vierhonderd jonge studenten, professionals, kunstenaars en creatieven ontwikkelen de plek tot een duurzaam stedelijk gebied, waar ze werken, creëren, onderzoeken en hun oplossingen voor stedelijke vraagstukken presenteren. De deelnemers komen van verschillende onderwijsachtergronden, zoals kunstacademies, (technische) universiteiten en het beroepsonderwijs.

Het meest opvallend object is een heuse woning  -het Wikkelhouse – van golfkarton. Losse standaard segmenten worden eenvoudig, met onzichtbare koppelingen, aan elkaar geschakeld tot een huis of kantoor. De basis van Wikkelhouse is golfkarton dat met een gepatenteerde methode rond een enorme mal gewikkeld wordt.  Daarna wordt ieder segment beschermd met een waterdichte ademende folie , vergelijkbaar met ademende regenkleding .

Wikkelhouse voldoet aan de criteria voor tijdelijke of permanente huisvesting. Het is maar liefst drie keer duurzamer dan traditionele bouw en heeft een verwachte levensduur van minimaal 50 jaar.

Voordelen van Wikkelhouse zijn: mobiel, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en door het lage gewicht is er in de meeste gevallen geen fundering nodig.  Bouwkundige Rick Buchter, betrokken bij de ontwikkeling van Wikkelhouse wil desgevraagd met zijn team verder praten over Wikkelhouse als onderzoeksobject in de tropen. Op dit moment is het team bezig met de uitwerking van Wikkelhouse in Nederland. Hij sluit niet uit dat in de toekomst de grenzen zullen worden verlegd. Suriname wordt gezien als een aantrekkelijk uitbreidingsgebied. Stichting SuDeCa zal daartoe inzet plegen en wie weet zien we deze toekomstgerichte ‘innovators’ ook in Suriname terug.

Lees meer »

Interview Wikkelhouse op FabCity 12 juni 2016

Op 26 mei heeft SuDeCa een werkbezoek gebracht aan Simgas. In het werkbezoek zijn diverse mogelijkheden verkend om duurzame ontwikkelingen in Suriname mogelijk te maken door gebruik te maken van biogas. De biogas technologie van Simgas maakt gebruik van cogeneratie en heeft wereldwijd de hoogste rendementen. Op korte termijn vindt een vervolg op dit werkzbezoek plaats met het bestuur van SuDeCa om nadere afspraken te maken over de gewenste samenwerking. Op dit moment is Simgas vooral actief in Tanzania.

De samenwerking met SuDeCa moet ertoe leiden dat best practices wereldwijd opgedaan praktisch toegepast kunnen worden in Suriname.

Lees meer »

Een Nederlandse delegatie met een kennis- en handelsmissie van 18 organisaties brengt dinsdag 17 mei een 4 daags bezoek aan Ethiopië. De missie richt zich op het onderling versterken van kennis en kunde tussen Nederland en Ethiopië en legt de nadruk op de agro- en tuinbouwsector. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), duurzame groei en investeringen in en met lokale ondernemers maken een belangrijk deel uit van het programma.

De Nederlandse economische samenwerking met Ethiopië is gericht op duurzame investeringen. Nederlandse kennis en kunde kan bijdragen aan economische groei in Ethiopië. De missie richt zich op MVO, duurzame groei, kennis opbouwen en investeren in en met lokale ondernemers. Tijdens het bezoek komt dit onder meer tot uiting in gesprekken met politici, potentiele samenwerkingspartners voor de ondernemers die meereizen en een Dutch Business Day, een netwerk evenement voor de Nederlandse en Ethiopisch gemeenschap waar men nieuwe partners kan ontmoeten. Inspiratie wordt ook opgedaan via diverse bezoeken, zoals aan Moyee coffee, een bedrijf dat met fairchain koffie zorg draagt voor vooruitgang, MVO en een duurzame productie binnen de lokale kaders.

Lees meer »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.
logo-designer-1.jpg

Contact met SuDeCa